O dyktaturze Olivera Cromwella

O dyktaturze Olivera Cromwella

W siedemnastowiecznej Anglii stopniowo narastały obawy mieszczaństwa i bogatego ziemiaństwa przed nowymi radykalnymi skłonnościami mas ludowych, a także przed możliwością wybuchu rojalistycznej kontrrewolucji, co doprowadziło do powstania dyktatury Olivera Cromwella. Żeby móc sprawować swój urząd, Cromwell musiał złożyć przysięgę na obowiązującą wtedy w Anglii konstytucję. Miała ona nazwę Instrumentu Rządzenia (Instrument of Government) i składała się z 42 artykułów. Czyniła Cromwella Lordem Protektorem. Powierzono mu władzę ustawodawczą, którą miał sprawować wspólnie z jednoizbowym parlamentem. W wyborach mogli brać udział jedynie obywatele, którzy posiadali wysoki status majątkowy. Zawężało to wydatnie elektorat. Postanowienia te powodowały, że do parlamentu miała dostęp tylko wąska grupa bogatych obywateli. O terminie wyborów do parlamentu informował Lord Protektor. Gdyby nie podjął takiej decyzji w wyznaczonym terminie, ten obowiązek spoczywał na kanclerzu lub strażniku wielkiej pieczęci. Wszystkie projekty ustaw, które uchwalił parlament wymagały zgody Lorda Protektora. Władzę wykonawczą sprawował również Cromwell, biorąc sobie jednak do pomocy Radę Stanu. Między innymi te czynniki pozwoliły Cromwellowi sprawować władzę charakterze dyktatora.

Tagi:
Kategorie: Ciekawostki, Historia