O dyktaturze Olivera Cromwella

O dyktaturze Olivera Cromwella W siedemnastowiecznej Anglii stopniowo narastały obawy mieszczaństwa i bogatego ziemiaństwa przed nowymi radykalnymi skłonnościami mas ludowych, a także przed możliwością wybuchu rojalistycznej kontrrewolucji, co doprowadziło do powstania dyktatury Olivera Cromwella. Żeby móc sprawować swój urząd, Cromwell…

Czytaj więcej

Przepływy pieniężne a zmiany w kapitale

Jednostki, które objęte są obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta i publikacją sprawozdań finansowych muszę sporządzać dodatkowo dwa elementy sprawozdania finansowego. Są to m.in. grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, podmioty związane z obrotem papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi, spółki akcyjne oraz…

Czytaj więcej