O dyktaturze Olivera Cromwella

O dyktaturze Olivera Cromwella W siedemnastowiecznej Anglii stopniowo narastały obawy mieszczaństwa i bogatego ziemiaństwa przed nowymi radykalnymi skłonnościami mas ludowych, a także przed możliwością wybuchu rojalistycznej kontrrewolucji, co doprowadziło do powstania dyktatury Olivera Cromwella. Żeby móc sprawować swój urząd, Cromwell…

Czytaj więcej