Kiedy można wjechać do lasu?

Przepisy w tej kwestii są dość zawiłe. Ruch pojazdem silnikowym dozwolony jest tylko po drodze publicznej. Jak odróżnić ją od drogi leśnej? Wyznacznikiem nie jest brak szlaban lub jego brak. Nie jest nim też brak zakazu. Droga publiczna zawsze prowadzi do konkretnego miejsca, np. do hotelu, wsi, kempingu czy parkingu. Tylko na takie drogi można wjechać.

Przepis ten nie dotyczy leśników oraz niepełnosprawnych w przystosowanych autach. Informacje o dostępnych parkingach leśnych znajdziesz na stronie odpowiednich nadleśnictw.

Leśnicy mają prawo zatrzymać pojazd i wystawić mandat nawet do 500 zł. Wysokość grzywny określa kodeks wykroczeń, ustawa o ochronie przyrody oraz prawo łowieckie.

Przepisy w tej kwestii są dość zawiłe. Ruch pojazdem silnikowym dozwolony jest tylko po drodze publicznej. Jak odróżnić ją od drogi leśnej? Wyznacznikiem nie jest brak szlaban lub jego brak. Nie jest nim też brak zakazu. Droga publiczna zawsze prowadzi do konkretnego miejsca, np. do hotelu, wsi, kempingu czy parkingu. Tylko na takie drogi można wjechać.

Przepis ten nie dotyczy leśników oraz niepełnosprawnych w przystosowanych autach. Informacje o dostępnych parkingach leśnych znajdziesz na stronie odpowiednich nadleśnictw.

Leśnicy mają prawo zatrzymać pojazd i wystawić mandat nawet do 500 zł. Wysokość grzywny określa kodeks wykroczeń, ustawa o ochronie przyrody oraz prawo łowieckie.

Tagi:
Kategorie: Prawo