Spadek a ubezwłasnowolnienie – wszystko co warto wiedzieć na ten temat

Sprawy spadkowe często ciągną się przez wiele lat. Dotyczy to sytuacji, gdy spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia. Jeżeli jednak sytuacja wygląda inaczej, a mianowicie spadkobiercy porozumieli się, to wszystkie formalności można załatwić u notariusza. A jak wygląda sytuacja, gdy potencjalny spadkobierca jest ubezwłasnowolniony? Czy może otrzymać spadek? Poznajcie odpowiedzi na nasze pytania.

Załatwianie spraw spadkowych osoby ubezwłasnowolnionej

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie traci zdolność do wykonywania czynności prawnych. Uważana jest za osobę nie potrafiącą podejmować nawet prostych decyzji i dla swojego bezpieczeństwa musi mieć ustalonego opiekuna prawnego. W tym przypadku opiekun prawny ma za zadanie chronić ją i sprawować należytą opiekę. Jednocześnie osoba ubezwłasnowolniona ma zdolność prawną. Tutaj musicie wiedzieć, że zdolność do czynności prawnych nie jest tym samym, co zdolność prawna. To oznacza, że ma prawo do dziedziczenia i jednocześnie jej prawo do dziedziczenia jest takie samo jak osoby mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo osoba ubezwłasnowolniona może być spadkobiercą testamentowym. Jednocześnie brak zdolności do czynności prawnych powoduje pewne problemy, a dokładnie takie, że osoba dziedzicząca nie może zarządzać swoim majątkiem. Musi posiadać opiekuna prawnego, który w jej imieniu, a raczej w jej interesach, będzie nim zarządzał. W razie pytań czy wątpliwości warto udać się do adwokata (np. bialystok-adwokaci.eu), który pomoże z uzyskaniem spadku. Dzięki temu sprawa sądowa może potoczyć się szybciej, a także na pewno będzie mniej stresująca.

Reprezentowanie osoby ubezwłasnowolnionej

Osoba ubezwłasnowolniona musi mieć opiekuna prawnego i owy opiekun może ją reprezentować w toku postępowania sądowego. Dotyczy to zarówno postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jak i podziału spadku. Jednocześnie nie tylko opiekun prawny może zostać powołany jako reprezentant osoby ubezwłasnowolnionej w sprawach spadkowych. W tym przypadku należy przede wszystkim zadbać o interesy i majątek tej osoby. Reprezentując ją, należy najpierw wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli spadek dzielony jest na kilka osób, to trzeba także wystąpić o podział.

Wniosek o nabycie spadku – co należy wiedzieć?

Wniosek o nabycie spadku jest wnioskiem formalnym, a to oznacza, iż trzeba w pełni przestrzegać wytycznych. Tylko w takiej sytuacji będzie on rozpatrywany. Jeżeli dojdzie więc do pomyłki formalnej, to wtedy wniosek może być odrzucony i nie będzie w żadnym wypadku rozpatrywany. Dlatego nie można pozwolić sobie na żaden błąd. Warto tutaj skorzystać z pomocy adwokata od spraw spadkowych. Sam wniosek musi zawierać imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek, która jest uznawana za wnioskodawcę, a także imiona, nazwiska i adresy, jeżeli występują inni uczestnicy postępowania. We wniosku trzeba też umieścić dane spadkodawcy, w tym jego ostatnie miejsce stałego pobytu. Należy jeszcze dołączyć akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego, które będą potwierdzały pokrewieństwo. Dotyczy to np. odpisu skróconego aktu urodzenia, czy odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Gdy występuje problem z odnalezieniem spadkobierców – co można zrobić?

Jeżeli nie znacie miejsca stałego pobytu pozostałych spadkobierców, należy wtedy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołożyć wniosek o poszukiwanie pozostałych spadkobierców. W tym przypadku robi się to poprzez ogłoszenie w prasie. Jeżeli nadal nikt się nie zgłosi, jednak spadkobiercy są znani przynajmniej z imienia i nazwiska, to wtedy zastosowanie ma art.143, a mianowicie ustalany będzie przedstawiciel bądź pełnomocnik, który będzie reprezentował interesy pozostałych spadkobierców. Jednak pamiętajcie, że kuratora można ustalić tylko wtedy, gdy znane jest imię i nazwisko tych spadkobierców oraz wiadomo, iż te osoby żyją.

Sprawy spadkowe często nie są łatwe do ustalenia, szczególnie w sytuacji gdy trudno znaleźć innych spadkobierców. Jeżeli nic o nich nie wiadomo i pomimo działań nie można uzyskać wiedzy na ich temat, to mogą zostać oni pominięci podczas otwierania testamentu.

Tagi:
Kategorie: Prawo