menu zamknij menu

Modlitwy w różnych potrzebach

O dobry wybór drogi życiowej

Boże, który mnie przenikasz, znasz i kochasz. Ty stworzyłeś mnie do szczęścia, więc pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życiową. Za przyczyną Świętego Józefa spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie zamierzyłeś. Chcę Ci być posłuszny we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poślesz. Ufam Ci bez granic, bo wiem , że mnie kochasz i chcesz mojego dobra. Prowadź mnie po ścieżkach Twoich. Amen.

Modlitwa o wytrwałość w powołaniu

Boże, który powierzyłeś dzieciństwo Jezusa, swego Syna,
i Jego świętą Matkę trosce i ojcowskiej opiece twego wiernego sługi, Józefa, i tak w najdoskonalszy sposób nagrodziłeś jego cno¬tę i gorliwość, użycz nam łask, abyśmy wierni i posłuszni powołaniu, jakie nam wskazałeś, dobrze czynili. I naśladując jego cnoty stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa duszpasterza

Chwalebny Święty Józefie, patronie Kościoła Powszechnego, Patronie naszej Diecezji, proszę Cię, abyś roztoczył szczególną opiekę nad życiem duchowym Kościoła Parafii, której jestem duszpasterzem.
Pomagaj mi żyć zgodnie z moim powołaniem, stawać się naprawdę świętym pasterzem, prowadzącym powierzony mi Lud Boży do świętości na wzór Chrystusa. Niech Wspólnota, do której zostałem posłany, będzie na obraz Twojej Świętej Rodziny, żyjąc w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi człowiek będzie Chrystusem.
Pomagaj ojcom i matkom rodzin żyć prawdziwie duchem chrześcijańskim i wychowywać dzieci w miłości Boga, gotowych do dawania świadectwa Ewangelii, według której to Chrystus jest fundamentem życia człowieka a nie pieniądze. Wyjednaj także taką łaskę rodzinom chrześcijańskim, aby były gotowe przyjmować do swoich domów dzieci osierocone lub porzucone z powodów losowych lub grzechu dorosłych.
Przekonuj nas wszystkich, a zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, że naszą misją jest bycie świadkiem Ewangelii Życia, obrona człowieka od poczęcia do naturalnego przejścia do Domu naszego Ojca w Niebie.
Pomagaj młodym w rozeznawaniu ich powołania, aby mogli radośnie, w czystości serca, pełnić wolę Ojca Niebieskiego.
Pomagaj znajdować schronienie bezdomnym; pomagaj bezrobotnym znajdować pracę. Wyjednaj Ducha Miłości ludziom majętnym i pracodawcom.
Pomagaj wszystkim pracującym pracować w łączności z naszym Panem Jezusem Chrystusem i z Tobą, w pokoju, w jedności, dla chwały naszego Ojca w Niebie, służąc w ten sposób dobru naszego regionu i całej naszej ziemskiej Ojczyzny.
Błogosław Ojcu Świętemu, naszemu Biskupowi, duchowieństwu, wspólnotom zakonnym, wszystkim wspólnotom kościelnym, abyśmy byli znakiem miłości i jedności, o co prosił nas Jezus Chrystus; aby przez to nasi bracia niewierzący mogli poznać, że Bóg jest Miłością, który niczego nie zabiera, lecz daje wszystko – daje prawdziwe Życie.
Błogosław władzom świeckim, wszystkim służącym Narodowi; błogosław nasze rodziny, dzieci, osoby samotne. Pamiętaj o chorych.
Święty Józefie, Małżonku Maryi i Opiekunie Zbawiciela, my dzieci Kościoła Kaliskiego, prosimy Cię bądź potężnym Obrońcą życia duchowego w nas; abyśmy razem z Tobą, powierzali się Maryi, ofiarując swoje życie Jezusowi.
Święty Józefie, Przyjacielu Najświętszego Serca Jezusa Miłosiernego, ufamy tobie.

Modlitwa kapłana przed Eucharystią

O szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane było Boga – którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie słyszeli – nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić, całować, odziewać i strzec!
Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak święty Józef, który zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach Jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie. Amen

Modlitwa za biskupów i prezbiterów

Święty Józefie, przez miłość Twą dla Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich pasterzy Kościoła. Wyjednaj im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność swego powołania. Święty Józefie, Ty widzisz, w jakich trudnościach są słudzy Pana na ziemi. Proś zatem za nimi Jezusa i Maryję, otaczaj ich nieustanną opieką, pomnażając ich zastępy, aby nie brakowało robotników na Pańskim żniwie. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa Wspólnoty zakonnej

Zwracamy się do Ciebie, o nasz chwalebny Ojcze, święty Józefie, jako do naszego łaskawego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamy i w Tobie pokładamy naszą nadzieję. Błagamy Cię, abyś nas jako dzieci swoje strzegł za życia i w godzinę śmierci. Oddajemy Ci troskę o nasze dusze, racz je przedstawiać Jezusowi i zjednoczyć je z Nim i z Maryją więzami najintensywniejszej miłości. Prowadź nas do ubogiej groty betlejemskiej i żłóbka Zbawiciela. Ukaż nam w niej prawdziwe skarby życia pokornego i ubogiego. Uproś nam ducha głębokiego życia wewnętrznego i wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego Dziecięctwa. Dopomóż nam naśladować Twoją czystość, pokorę i posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Wyjednaj nam ducha modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania. Pomagaj nam w nabywaniu wszystkich cnót właściwych stanowi zakonnemu. Strzeż przed małodusznością, rutyną, lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją. Miej w swej opiece wszystkie wspólnoty i zgromadzenia zakonne. Broń je od jawnych i ukrytych wrogów, a szczególnie przed zakusami złego ducha. Spoglądaj łaskawym okiem na nasze domy, napełniaj je wspaniałomyślnymi osobami, zdolnymi chwalić Boga i służyć bliźnim. Rozlej swoje błogosławieństwo na wszystkie nasze wspólnoty, abyśmy zawsze mogli głosić światu swym życiem i przykładem szczęście Wspólnoty Domu Nazaretańskiego oraz wartości życia wiecznego. Amen.

Modlitwa o dobrego męża

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu rozważnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Najświętsza Maryja Panna — Matka Boża, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia
i najwierniejszego oblubieńca. Jesteś mężem godnym zaufania! Proszę Cię zatem o łaskę otrzymania dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym połączyć się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii.
Opatrznościowy Oblubieńcze Bogarodzicy! Uwrażliwiaj mnie na głos woli Bożej. Bądź mi zawsze opiekunem
i przewodnikiem na drodze życia. Amen.

Modlitwa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy
Maryi! Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za Oblubienicę Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę Maryję — Matkę Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę otrzymania dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje serce i złączyć się z nią mocą łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szczerość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłów odwiecznej Mądrości.
Amen.

Modlitwa małżonków

Święci Małżonkowie, Maryjo i Józefie, wzory i opiekunowie rodzin, do Was uciekamy się, prosząc o pomoc
i ochronę. Okażcie nam, naszym dzieciom i naszym rodzinom, tę samą troskę i czułość, jaką okazywaliście Jezusowi. Sprawcie, prosimy, by każda rodzina, święta na wzór Waszej Rodziny, była dla wszystkich jej członków szkołą cnót i ostoją świętości. Pomagajcie nam poznawać, kochać i służyć Jezusowi, tak, jak Wy sami Go poznaliście, kochaliście i służyliście Mu. Ochraniajcie bliskich naszemu sercu. Brońcie nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i zła. Wyproście nam wzrost wiary, wraz z Jezusem bądźcie przy nas w chwilach smutnych i radosnych, w pracy i odpoczynku. A na końcu życia przyjmijcie nas do siebie w niebieskiej ojczyźnie. Amen.

Modlitwa w intencji rodziny (I)

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Modlitwa w intencji rodziny (II)

Święty Józefie, który dla Jezusa i Maryi znosiłeś niewygody życia, uciekałeś z rodziną przed gniewem Heroda, na obczyźnie szukałeś schronienia i w pocie czoła pracowałeś, weź w opiekę naszą rodzinę. Przyjdź z pomocą, gdy dobrze Ci znane trudności, przeżywać będziemy. Wstawiaj się za nami i bądź naszym obrońcą. Amen.

Modlitwa ojca rodziny (I)

Święty Józefie, przykładny i troskliwy ojcze, bądź wzorem dla mnie, bym idąc za Twoim przykładem, podołał obowiązkom, które na mnie spoczywają. Dopomóż mi, być dobrym mężem, dochowującym wierności, zatroskanym o wszystko. Dopomóż mi, być dobrym ojcem, bym nigdy się nie zniechęcił znosząc utrapienia życia. Tobie powierzam swoje życie. Amen.

Modlitwa ojca rodziny (II)

Święty Józefie, przybrany Ojcze Zbawiciela, który wiernie wypełniałeś wolę Stwórcy i Miłośnika człowieka, od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, naucz mnie spoglądać Twoimi oczami na dar rodzicielskiego powołania i mego miejsca w rodzinie, abym zawsze z radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar Ojca Przedwiecznego. Dopomóż mi utrzymać, wychować
i uformować moje dzieci według wzoru i przykładu Syna Bożego. Naucz mnie umiejętności utrzymywania w domu rodzinnym ducha pokoju, zaufania, jedności i miłości, którym Ty promieniowałeś wraz z Jezusem i Niepokalaną Dziewicą w nazaretańskim domu. Ozdobo życia rodzinnego, otocz moją rodzinę swą przemożną opieką, aby była odzwierciedleniem Najświętszej Rodziny i przyniosła chwałę Bogu przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa matki

Święty Józefie, wierny Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi. Ty znasz trudności życia rodzinnego, jego blaski i cienie. Wyjednaj mi łaskę zrozumienia i wypełnienia woli Bożej na drodze wiary, sakramentalnego małżeństwa i odpowiedzialnego macierzyństwa. Dopomagaj mi wychować dzieci na chwałę Bożą dla dobra Kościoła i Ojczyzny, aby za wzorem Chrystusa wzrastały w cnotach, mądrości i łasce u Boga i ludzi. Bądź wzorem i natchnieniem dla mojego męża w ofiarnej służbie chrześcijańskim ideałom. Udziel mi poczucia odpowiedzialności za szczęście wszystkich członków rodziny, które wypływa z pełnienia woli Najwyższego. Jak strzegłeś i broniłeś od zła Świętą Rodzinę, tak strzeż również moją od wszelkich zagrożeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba o opiekę Świętego Józefa nad domem

Chwalebny Józefie święty. Oblubieńcze Maryi, pamiętaj
o nas i o naszym domu. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Pomóż nam w obecnych naszych potrzebach,
o wiemy Opiekunie, któremu powierzony został najdroższy nasz skarb, Jezus. Weź pod Swoją miłościwą opiekę sprawę, którą Ci polecamy… i niechaj skutek jej będzie na chwałę Boga i na pożytek naszych dusz. Amen.

Modlitwa matki samotnie wychowującej dzieci

Stróżu życia, Józefie święty, tobie Bóg powierzył Dziecię Jezus. Zająłeś się Nim z podziwu godną gorliwością. Przez pamięć na twoją troskę o Syna Bożego proszę cię, ojcze przybrany, weź w opiekę również i moje dziecko. Sama je wychowuję i nie zawsze potrafię podołać tej odpowiedzialności. Pragnę je wychować po chrześcijańsku, aby stało się wiernym naśladowcą Jezusa, ale sam wiesz, jak trudne to zadanie dla samotnej matki. Wspierałeś Maryję w wypełnianiu obowiązków macierzyńskich, wesprzyj i mnie niegodną. Bądź ojcem dla mojego dziecka, które przecież też jest powołane do zbawienia przez twojego przybranego Syna Jezusa. Chroń je od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź mu przewodnikiem na drogach wiary
i cnoty. Naucz je wierności i odpowiedzialności. Uczyń wszystko, żeby zaradzić niedostatkom mojego wychowania. Niech ono kiedyś z wdzięcznością połączy się z tobą w wychwalaniu Bożej Miłości.

O dobre wychowanie dzieci

Święty Józefie Opiekunie Zbawiciela, przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, wychowawco Syna Bożego. Bądź dla nas wzorem i natchnieniem. Naucz spoglądać Twoimi oczami na dar powołania Małżeńskiego i rodzicielstwo. Dopomóż nam wychować dzieci na chwałę Bożą, dla dobra Kościoła i Ojczyzny, aby na wzór Jezusa Chrystusa wzrastały w cnotach, mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. Otocz nasze dzieci swoją przemożną opieką, chroń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, weź je za rękę i prowadź do nieba z Boskim Jezusem i Świętą Maryją. Amen.

Modlitwa zawierzająca dzieci poczęte

Święty Józefie, pomimo rozterki wewnętrznej, ale umocniony słowem anielskim, przyjąłeś z wdzięcznością nowinę o poczęciu Syna Bożego w łonie Maryi Dziewicy. Towarzyszyłeś Jej w czasie oczekiwania, a twoja obecność przy Niej dodawała otuchy, umacniała nadzieję i pozwalała Dziecięciu już w łonie Matki doświadczać miłości. Ty lepiej niż inni potrafisz pojąć tajemnicę poczęcia nowego życia.
Do ciebie przychodzę w oczekiwaniu na dziecko. Twojej powierzam je opiece. Bądź przy mnie w tym czasie błogosławionym i naucz mnie kochać maleń¬stwo, którego się spodziewam. Ono również, jak twój przybrany Syn, ma do spełnienia misję od Stwórcy. Niech urodzi się zdrowe
i wyposażone we wszystkie potrzebne dary do wykonania Bożych planów.
Przez pamięć na poczęcie Syna Bożego chroń wszystkie dzieci poczęte i wspieraj rodziców, aby umieli je z miłością przyjmować nawet w najwięk¬szych trudnościach. Amen.

Modlitwa robotników

P. Józefie – święty o spracowanych rękach – wzywamy ciebie jako patrona robotników i rzemieślników, który wie, co to jest fizyczne zmęczenie.
W. Pozdrawiamy cię przede wszystkim w imieniu tych, którzy również mają spracowane ręce i wiedzą, co to jest fizyczne zmęczenie.
P. Dzisiaj wzywamy cię, żywicielu Syna Bożego, któremu nie był obcy trud i radość z wykonywanej pracy dla Jezusa i Maryi.
W. Pozdrawiamy cię w imieniu tych wszystkich, którzy pracując cieszą się swoim zawodem i owocami pracy.
P. Módlmy się.
Boże, Stwórco wszechświata. Ty nałożyłeś na ludzi obowiązek pracy, spraw, abyśmy za przykładem świętego Józefa i pod jego opieką wykonywali prace, które nam powierzasz, i otrzymali nagrodę przez Ciebie obiecaną. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

O uświęcenie pracy

Święty Józefie, wzorze pracujących, opiekunie tych, którzy w pocie czoła zdobywają środki do życia, wzbudź we mnie ducha pokuty, dzięki któremu trud pracy ofiarować będę jako zadośćuczynienie za słabości moje. Dopomóż mi, bym w poczuciu obowiązku, sumiennie pracował, składając dziękczynienie Bogu za uzdolnienia, którymi mnie obdarzył. Naucz mnie systematyczności i porządku w pracy, abym zachowując spokój i cierpliwość, wytrwale pracował przezwyciężając zmęczenie. Uczyń moją pracę wydajną i owocną, by pomnażały się talenty, które zostały mi dane dla mojego dobra i na pożytek ogółu. Amen.

Modlitwa poszukujących pracy

Święty Józefie, wypełniłeś zadanie utrzymania Świętej Rodziny dzięki pracy rąk swoich. Trudziłeś się, ale też miałeś satysfakcję, że ten wysiłek po¬zwala przeżyć najdroższym osobom. Praca dawała ci poczucie godności i dumy. Dzięki niej rozwijały się w tobie szlachetne cechy charakteru. Ty rozumiesz, jak ważna jest praca dla rozwoju człowieka.
Przed tobą zwierzam moje zmartwienie, bo pragnę za twoim przykładem zapewnić byt moim najbliższym, a nie mogę znaleźć pracy. Moje starania pozostają bezskuteczne i ogarnia mnie zniechęcenie na widok moich najbliższych, za których jestem odpowiedzialny.
Wesprzyj mnie, patronie święty, w moich staraniach, abym uczciwą pracą mógł zarabiać na utrzymanie rodziny. Niech otrzymam zajęcie, dzięki któremu mógłbym zatroszczyć się o jej najważniejsze potrzeby i wypełnić powołanie opiekuna.
Uchroń mnie i moich najbliższych od życia w nędzy, od utraty godności. Powierzam siebie i moich najbliższych twojej opiece. Amen.

Modlitwa o pokorę

Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór Serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen.

O uproszenie cnoty czystości

Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie Święty, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb – Jezusa i Maryję – spraw to, abym od wszelkiej nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen.

Modlitwa oddania się św. Józefowi

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smut¬kach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

Telegram do Świętego Józefa w nagłej potrzebie,

czyli
Triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku

Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa nie cierpiąca zwłoki, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach po sobie następujących.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili, siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.
Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę… (tu wymienić intencję). Pospiesz mi na ratunek Święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. O Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca Świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościo¬ła Świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia
i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… dla NN
O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Prośba o wstawiennictwo św. Józefa

P. Święty Józefie, ty zażywasz chwały u Jezusa i Maryi
w szczęśliwości niebieskiej, potężny swym wstawiennictwem u tronu swego Boskiego Syna. Święty opiekunie Jezusa, otaczaj i nas tą czułą troskliwością, jaką otaczałeś Jezusa i Maryję, abyśmy postępowali pewną drogą do wiecznej szczęśliwości.

W. Uproś nam żywą wiarę, szczere oddanie się Bogu, sprawiedliwość i rzetelną pobożność, gorliwość w naszym powołaniu, ufność i świętą uległość w doświadczeniach życiowych. W godzinę śmierci przybądź nam na pomoc z Jezusem i Maryją, abyśmy doszli do uczestnictwa w pełnym odkupieniu dzieci Bożych i w łączności z tobą, Maryją i wszystkimi świętymi wiecznie wielbili Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwy do św. Józefa – Szafarza Łask

1. Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim
w czasie i wieczności. Amen.

2. Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę.

Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym – jak ty – umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości.

Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef! Amen.

3. O chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
– przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu, zmiłuj się nade mną,
– przez Twoje święte życie, pełne cnót i zasług, usłysz moją modlitwę,
– przez Twoje najsłodsze imię, dopomóż mi,
– przez Twe najhojniejsze serce, bądź przy mnie,
– przez Twoje najświętsze łzy, pociesz mnie,
– przez siedem Twych boleści, zmiłuj się nade mną,
– przez siedem Twych radości, pociesz mnie,
– od wszelkich szkód ciała i duszy, uchroń mnie,
– od wszelkich niebezpieczeństw i klęsk, wybaw mnie.
Dopomóż mi, przez Twe przemożne wstawiennictwo i wyjednaj mi, przez Twą moc i łaskawość, wszystko, co jest potrzebne do mego zbawienia, a szczególnie proszę Cię
o łaskę, której teraz potrzebuję najbardziej.

(3 razy – Chwała Ojcu…)

Modlitwa w trudnych sprawach

1. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, otocz nas swoją ojcowską opieką. Błagamy Cię o to przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i przez Niepokalane Serce Maryi.
O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi możliwymi uczynić rzeczy najbardziej niemożliwe, zwróć ojcowskie spojrzenie na sprawy swoich dzieci.
W trudnościach, w cierpieniach, które nas przytłaczają, biegniemy do Ciebie z ufnością. Racz wziąć w swoje miłosierne dłonie tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną naszego niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe zakończenie przyniosło chwałę Bogu, a dobro oddanym Tobie sługom.
O ukochany święty Józefie, który nigdy nie byłeś na próżno wzywany, Ty, którego autorytet jest tak wielki
u Boga, iż można mówić: W niebie święty Józef raczej rozkazuje, niż prosi, o dobry Ojcze, błagaj za nami Jezusa, proś Maryję. Bądź naszym Orędownikiem u Boskiego Syna, dla którego na ziemi byłeś ojcem, żywicielem, troskliwym, kochającym i wiernym obrońcą. Bądź naszym Orędownikiem u Maryi, której byłeś tak bardzo kochającym
i ze wzajemnością kochanym Oblubieńcem. Dodaj do całej swojej chwały i tę – Orędownika w trudnej sprawie, którą Ci powierzamy.
Wierzymy najmocniej, że wysłuchasz naszych próśb
i oswobodzisz nas od trosk, które nas przytłaczają, i od goryczy, jakimi nasze dusze są przepełnione. Mamy też wielką ufność, że Twoja modlitwa i wstawiennictwo będą nas umacniać w chwilach prób i trudnych doświadczeń.
Skłaniając się do Twoich stóp, o dobry święty Józefie, prosimy Cię, wejrzyj na nasze modlitwy i nasze łzy, okryj nas płaszczem Twego miłosierdzia i błogosław nam. Amen.

2. Niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali pociechę i pokój, łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło.
O chwalebny święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę. A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi pomóc. Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat: „O cokolwiek poprosisz Świętego Józefa,
z pewnością to otrzymasz”. O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność
w naszych modlitwach.

(3 razy – Chwała Ojcu…)

3. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

Modlitwa za konających

Przedwieczny Ojcze, przez miłość, którą masz ku św. Józefowi, spośród wszystkich wybranemu przez Ciebie, aby był Twoim zastępcą na ziemi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Przedwieczny Synu Boży, przez miłość Twoją dla św. Józefa, który Cię tak wiernie na ziemi strzegł, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Przedwieczny Duchu Święty, Boże; dla Twej miłości ku św. Józefowi, który z tak wielką troskliwością miał pieczę o Twej Najświętszej i Najukochańszej Oblubienicy Maryi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

O dobrą śmierć (I)

Patriarcho najchwalebniejszy, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy, święty Józefie, ja, niegodny grzesznik, pokładam w Tobie całkowitą ufność i proszę Cię przez gorzką Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, którego wychowałeś, przez boleść Jego Dziewiczej Matki Maryi i przez wszystkie zasługi Twego cichego i pokornego życia, uproś mi tę łaskę, abym się szczerze nawrócił z całego serca i duszy do Pana i Boga mojego i czynił prawdziwą pokutę, zanim mnie zaskoczy śmierć. Stój przy mnie, opiekuj się mną i ratuj przez zasługi Jezusa i Jego Matki Maryi. Niech Twoja przyczyna sprawi, abym w chwili odejścia z tej ziemi zachował wiarę świętą, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Niech w godzinie mej śmierci zostanę umocniony namaszczeniem świętymi Olejami i przyjęciem Najświętszego Ciała Chrystusa. Święty Patriarcho, bądź Obrońcą przy moim zgonie. Przybądź mi na pomoc w tę ostatnią godzinę, gdy już ani głosu, ani oczu nie zdołam podnieść do nieba. Pamiętaj wtedy o modlitwach, które dziś zanoszę do Ciebie. Ratuj mnie, aby szatan mnie nie zwyciężył i bym nie popadł w męki piekła, skoro Syn Boży odkupił mnie Swą Najdroższą Krwią. Uchroń mnie przed wieczną ciemnością i śmiercią, przez miłosierdzie Jezusa Chrystusa, którego wykarmiłeś i piastowałeś na tej ziemi. Niech wraz z Tobą wysławiam Go w niebie przez całą wieczność. Amen.

O dobrą śmierć (II)

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym – podobnie jak ty – oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.