menu zamknij menu

Modlitwa na Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Święty Józefie Oblubieńcu NMP, Opiekunie Zbawiciela, Patronie Kościoła powszechnego
i naszej kaliskiej diecezji, radujemy się, że możemy obchodzić Nadzwyczajny Rok
Jubileuszowy, który jest Tobie poświęcony. Chcemy w tym świętym czasie jeszcze
bardziej wejść w klimat nazaretańskiego domu, w którym wraz z Jezusem i Maryją
tworzyliście Świętą Rodzinę. Pragniemy uczyć się od Ciebie ufnej wiary i czystej miłości
oraz cichego życia wypełnionego pracą, modlitwą i słuchaniem słowa Bożego.

Pokornie prosimy Cię, abyś wypraszał wierność do chrześcijańskiego powołania i życia
dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie oraz dla wszystkich Polaków. Niech prawa
stanowione przez rządzących stoją na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
biorą w opiekę ludzi chorych, ubogich i wszystkich potrzebujących jakiejkolwiek pomocy
duchowej i materialnej.

Prosimy, aby nasi pasterze, czyli biskupi, prezbiterzy, osoby zakonne i konsekrowane
świadczyły swoim życiem o miłości, pokoju i radości panujących w domu Świętej Rodziny
z Nazaretu. By ich ufna wiara przybliżała ludzi do Boga i pozwalała doświadczyć Jego
miłości i miłosierdzia.

Opiekunie Zbawiciela wypraszaj nowe, liczne i święte powołania do służby kapłańskiej i
zakonnej, aby nigdy nie brakowało gorliwych głosicieli słowa Bożego i szafarzy
sakramentów.

Patronie rodzin, naszą modlitwę kierujemy za wszystkie rodziny i pokornie prosimy, by
panowała w nich zgoda, miłość i radość życia. Niech nasze rodziny, czerpiąc wzór ze
Świętej Rodziny z Nazaretu, stały na straży życia i przekazywały młodemu pokoleniu
wiarę, nadzieję oraz uczyły miłości do Boga i do Ojczyzny.

Święty Józefie przedstawiaj nasze modlitwy miłosiernemu Ojcu i spraw, abyśmy tak jak
Ty i Maryja zawsze nosili w sercach Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.